20. Cultúr agus luachanna na Seirbhíse Poiblí a athbhreithniú

20. Cultúr agus luachanna na Seirbhíse Poiblí a athbhreithniú

Consultation: Our Public Service 2020

 
Tá sé mar aidhm againn an cultúr eagraíochtúil a mheas trí athbhreithniú a dhéanamh ar chultúr agus ar luachanna. Is ionann an cultúr eagraíochtúil agus cur síos a dhéanamh ar luachanna, tuiscintí agus a chreidtear in eagraíocht agus a rialaíonn an bealach a smaoiníonn daoine agus a gcuid iompair. Táimid ag iarraidh cultúr eagraíochta atá bríomhar, fuinniúil, dearfach, uilechuimsitheach agus tacúil. Sa chineál sin cultúir, tá meas ar fhostaithe agus faigheann siad tacaíocht ina bpost lena ndícheall a dhéanamh, ionas go mbeidh ar a gcumas na Seirbhísí Poiblí is fearr is féidir a chur ar fáil do shaoránaigh.
Inis dúinn le do thoil

An bhfuil aon ní ann a d’fhéadfadh eagraíochtaí Seirbhíse Poiblí a fheabhsú lena gcultúr eagraíochta a fheabhsú?

Aighneachtaí

10 aighneachts have raised observations relating to this chapter

Contents

To subscribe you can Login or Create new account